ภาพนี้เป็นโปสเตอร์ที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนคนและยานพาหนะ หากเราใช้รถคนละ 1 คัน กับ รถบัส และ รถจักรยาน ทำให้เห็น Space ที่ต้องเสียไปหากมีการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นด้วย ดูภาพขนาดใหญ่ที่

Advertisements