จากการที่เป็นคนนิสัยไม่ดี พิมพ์คีย์บอร์ดแบบไม่มองไม่ได้ ทำให้มันติดเป็นนิสัย ถึงแม้จะพิมพ์เร็วก็ตาม แต่ทุกครั้งที่มีการพิมพ์ผิด ทำให้เราไม่ได้สังเกต การทำงานส่งที่ทำงาน แพคมักจะพิมพ์งานผิดตลอด เพราะการไม่มองคีย์บอร์ด

นอกจากนี้ปัญหาอื่นๆที่เจอคือ ปัญหานิ้วพลาดไปโดน Caps Lock ซึ่งน่ารำคาญมาก ทำไมปุ่ม Caps Lock ต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการด้วย ตรง Caps Lock น่าจะทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะกว่านั้น

ปัญหาไม่ได้มีแค่แพคคนเดียว แต่เค้ามี วัน Caps Off Day คือวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี และมีการออกแบบคีย์บอร์ดที่ไม่ต้องการ Caps Lock ด้วย

capsoff.org

Advertisements