ถ่ายรูปตอนเช้าๆ หลังจากคืนฝนตก ดอกไม้ที่หน้าบ้านตัวเอง

 IMG_5047.jpg picture by rink2

IMG_5054.jpg picture by rink2

IMG_5055.jpg picture by rink2

IMG_5059.jpg picture by rink2

IMG_5060.jpg picture by rink2

IMG_5061.jpg picture by rink2

IMG_5062.jpg picture by rink2

IMG_5063.jpg picture by rink2

IMG_5071.jpg picture by rink2

IMG_5072.jpg picture by rink2

IMG_5073.jpg picture by rink2

IMG_5074.jpg picture by rink2

IMG_5075.jpg picture by rink2

IMG_5077.jpg picture by rink2

IMG_5079.jpg picture by rink2

IMG_5081.jpg picture by rink2

Advertisements