อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เจอ FORWARD MAIL ฉบับหนึ่ง ที่สร้างความรำคาญให้กับตัวเองมากๆ นั่นคือเรื่องของธนาคารกรุงเทพ กับการเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม โดยที่เนื้อหามีดังนี้

———————————————————————

วันนี้แหม่มจะไปกดเงินที่เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ บังเอิญเห็นป้ายประกาศติด
อยู่เลยเดินไปอ่าน
เขาบอกอย่างนี้ค่ะ

กดเงินเอทีเอ็ม 10,000 บาทแรก คิดค่าบริการ 10 บาท
กดเงินเกินกว่า 10,000 บาท คิดค่าบริการเพิ่ม 10 บาท
หากกดเงินส่วนเกินกว่า 10,000 บาท คิดค่าบริการเพิ่มต่างหากอีก 1,000 ละ 1บาท

ตะกี้จะกดเงิน40,000 ถ้าไม่ไปยืนอ่านประกาศจะเสียค่ากดเอทีเอ็มตั้ง 50 บาท
เราเลยเขียนใบถอนแล้วไปยืนต่อแถวเบิกที่เคาน์เตอร์ไม่เสียสักบาท

————————————————————————————

เช้าวันจันทร์นี้ ด้วยความรำคาญ จึงอีเมล์ไปยังธนาคารกรุงเทพ มีใจความว่า …

เนื่องจากมีจดหมายที่ถูกส่งต่อมาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม มีใจความว่า xxxxxx ตามข้างต้นน่ะ xxxxxxxx

จึงอยากทราบขอเท็จจริง และขอให้ทางธนาคารช่วยชี้แจงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ

—————————- และได้คำตอบกลับมาว่า

RE: บัญชีเงินฝาก:ค่าบริการในการถอนเงินผ่านดู้เอทีเอ็ม‏
From: info BangkokBank (info@bbl.co.th)
Sent: Mon 7/28/08 9:47 AM
To: packXXXXXXXX@hotmail.com

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ
ตามที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพและเครื่องเอทีเอ็มต่างธนาคารนั้น ทางธนาคารขอเรียนชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้

– ถอนเงินเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดเดียวกัน ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียม
– ถอนเงินเครื่องเอทีเอ็มต่างธนาคารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 4 ครั้งแรกธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียม

แต่หากท่านใช้บัตรเอทีเอ็มกับเครื่องต่างธนาคารตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไปธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท

สำหรับการถอนเงินกับเครื่องเอทีเอ็มของทางธนาคารหรือต่างธนาคารมีค่าธรรมเนียมดังนี้

1. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพต่างจังหวัดคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
2. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ของธนาคารอื่นในประเทศข้ามจังหวัด คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 20 บาท

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านสนใจ กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน หมายเลขโทรศัพท์ 1333 หรือ 0-2645-5555 เจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟนมีความยินดีพร้อมให้บริการแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานเว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ

*******************

เรื่องแค่นี้ทำกันเองไม่ได้???
เรามีความคิดว่า หากธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้ จะต้องมีการแจ้งให้กูทราบ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนอีนังแหม่มเจ้าของเรื่อง กรุณาแหกตามาอ่าน blog ข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ห่านนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements