A guide to Adsense format.

เมื่อเราได้ทำการสมัคร Adsense ไปแล้วนะครับ เราก็สามารถเลือกรูปแบบของโฆษณาที่เราจะนำไปติดในเว็บได้หลายแบบครับ
สำหรับใครที่เคยสงสัยว่าระหว่าง Ads Units และ Link Units แตกต่างกันอย่างไร Entry นี้จะอธิบายให้ฟังครับ เริ่มจาก Ads Units ครับ

Ads Units คือรูปแบบของโฆษณา Text ที่จะขึ้นมาตามเนื้อหาของ Blog หรือเว็บที่เราใส่ Adsense ไว้ครับ
โดยเนื้อหาของโฆษณาจะถูกแสดงโดยตรง เช่นหากโฆษณาของบริษัท XXX ขึ้นมา ผู้ที่เข้าชมเว็บก็จะเห็นโฆษณาของบริษัท XXX โดยตรงที่ส่วนของโฆษณาทันที
โดยมีรายละเอียดของโฆษณาต่างๆขึ้นมา และโชว์ Link ของเจ้าของโฆษณาที่ใต้คำโฆษณาด้วยครับ
และหากเราใส่ Ads Units ไว้

บางครั้งก็จะขึ้นมาเป็น Image Ads ด้วย คือเป็นรูปภาพ หรือ Flash ของโฆษณานั้นๆครับ ดูรูปตัวอย่างของ Ads Units ด้านล่างนี้เลยครับ
การจ่ายเงินก็ขึ้นอยู่กับการคลิกของผู้เข้าชมเว็บครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าโฆษณาที่ขึ้นมานั้นจะเป็นโฆษณาแบบคลิกแล้วจ่าย
หรือคลิกแล้วไม่จ่าย (เป็นโฆษณาที่คิดเงินจากการ display เท่านั้น)

ข้อดี ข้อเสีย – ผู้เข้าชมเว็บเห็นโฆษณาทันที โอกาสคลิกมีเยอะ
แต่แสดงผลได้น้อย และบางครั้งเนื้อหาโฆษณาที่ขึ้นมาผู้อ่านอาจจะไม่สนใจ อ่านและผ่านเลยไป


รูปแบบต่อไปคือ Link Units ครับ ซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากตัวแรกนะครับ Link Units จะเป็นการโฆษณาโดยจะแสดง

Keywords ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บ เป็นตัวหนังสือสั้นๆ เช่น หากเว็บที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ก็จะมี Link ขึ้นว่า
Sports Fitness อาหารเสริม ชุดกีฬา ที่แถบของ Link Units ครับ ซึ่งผู้เข้าชมเว็บถ้าหากกดเข้าไปดูก็จะพบหน้าอีกหน้าหนึ่งที่จะแสดง
Link ไปยังเว็บต่างๆ โดยการกดเข้าไปดูใน Link Units จะไม่ได้รับเงินนะครับ แต่ถ้าเข้าไปในหน้า Link
แล้วกดต่อไปยังโฆษณาในหน้าใหม่ๆ ก็จะได้รับเงินครับ ซึ่งแต่ละแบบก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่านเว็บว่าจะกดแบบไหน
ก็มีข้อดีขอเสียแตกต่างกันไปครับ


ข้อดี ข้อเสีย – ข้อดีคือสามารถแสดง Keywords ที่น่าสนใจได้เยอะ และทำให้คนอ่านคลิกเข้าไปดู

แต่เมื่อคลิกไปหน้าใหม่แล้วผู้อ่านก็อาจจะปิดหน้านั้นทิ้งไป ไม่ได้กดไปดูต่อครับก็หวังว่าจะทำให้คนที่สงสัยเรื่องรูปแบบของ Adsense จะหายข้องใจ และเลือกรูปแบบของโฆษณาได้ตามที่ต้องการนะครับ

Advertisements